Điều khoản sử dụng

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của Polaris, bạn được hiểu là đồng ý và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “điều khoản sử dụng”). Các tính năng hoặc ứng dụng của Polaris cũng được tính trong điều khoản sử dụng này. Polaris có quyền hạn điều chỉnh và thay đổi điều khoản sử dụng bằng cách cập nhật thông tin tại trang web polarisvietnam.com. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất kỳ lúc nào tại đây. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ.

Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.

Điều kiện đăng ký dịch vụ

 • Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Polaris.
 • Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của Polaris.
 • Bạn cần biết rằng Polaris sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
 • Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Polaris không cam kết chịu bất kỳ thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 • Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Polaris của bạn. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
 • Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng, Polaris sẽ dừng ngay lập tức các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Polaris.
 • Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng này.

Điều khoản chung

Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ cho mục đích cá nhân hoặc thương mại của bạn. Polaris luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả thông tin bất kỳ mà bạn phát tán trực tuyến. Đồng ý với thỏa thuận này, đồng nghĩa với việc bạn nhận thức được những hạn chế nhất định đó của chúng. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với những điều sau đây:

 1. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Polaris.
 2. Không được chuyển nhượng, cấp phép hoặc bán lại dịch vụ, một phần hoặc toàn bộ, trừ khi bạn là một đối tác ủy quyền của Polaris. Đối với trường hợp tự ý chuyển đổi dịch vụ cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của Polaris là vi phạm hợp đồng và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
 3. Nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa trong trường hợp:

a) Truyền qua nhiều mạng khác nhau.

b) Thay đổi trong thiết bị và mạng kết nối để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

 1. Chúng tôi có quyền thẩm định, và xóa bỏ nội dung và tài khoản có chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây khó chịu, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, hay vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 2. Với trường hợp sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc các tài liệu khác được mua, bán, truyền tải thông qua việc sử dụng Polaris hoặc các sản phẩm không thuộc sở hữu của Polaris, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hay đảm bảo về chất lượng.
 3. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Polaris không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc điển hình do hậu quả của việc vi phạm các điều khoản sử dụng này, bao gồm những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác là kết quả từ việc sử dụng dịch vụ Polaris.
 4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại https://polarisvietnam.com/chinh-sach-bao-mat)

Quyền lợi của Polaris :

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.
 2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 4. Polaris không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.
 5. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 6. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 7. Polaris có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Polaris sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Giới hạn về trách nhiệm

 1. Polaris sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, website, ứng dụng Polaris, trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Polaris.
 2. Như một điều kiện khi sử dụng website này và dịch vụ, bạn đồng ý rằng Polaris, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Polaris sẽ không chịu trách nhiệm với bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với website này hay sử dụng các dịch vụ của Polaris.
 3. Polaris sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của bên thứ ba có liên kết với website www.polarisvietnam.com. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, Polaris không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. Bạn vui lòng tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. Polaris không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của bạn sau khi sử dụng dịch vụ.
 4. Polaris không đảm bảo rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi. Tuy nhiên Polaris và các nhân viên của Polaris cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo website và dịch vụ luôn được sẵn sàng.
 5. Polaris không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Website www.polarisvietnam.com, phần mềm Polaris thuộc bản quyền của công ty TNHH TM&DV Polaris Việt Nam.
 2. Tất cả nội dung tại website thuộc sở hữu của Polaris. Polaris cho phép bạn xem, tải về và in nội dung khi:

a) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại.

b) Không chỉnh sửa nội dung.

c) Trích dẫn nguồn từ website theo đúng qui định.

Nội dung của khách hàng

 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ của Polaris. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn thông qua dịch vụ của Polaris đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại dịch vụ của chúng tôi.
 2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý:

a) Cho phép các người dùng Internet khác xem nội dung website của mình.

b) Cho phép Polaris hiển thị và lưu trữ nội dung đấy.

c) Polaris có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.

 1. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng, tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với pháp luật hay không.
 2. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin:

a) Đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được.

b) Đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi.

c) Thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người.

d) Chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

Xử lý sự cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Polaris khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Polaris để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Polaris luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Polaris sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

Thanh toán chi phí

 1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Polaris bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên Polaris.
 2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 30 ngày. Nếu bạn không trả phí đúng hạn, bạn sẽ có 10 ngày sử dụng và sau 10 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng. Sau 6 tháng, tài khoản của bạn sẽ bị tự động hủy.
 3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.

Hủy dịch vụ

 1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến địa chỉ email support@polarisvietnam.com và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.
 2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên tài khoản của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.
 3. Nếu bạn hủy dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.
 4. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ dịch vụ của Polaris dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

Dịch vụ bên thứ ba

 1. Polaris có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Polaris đã kết nối với họ.
 2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Polaris cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Polaris không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.