Quyết định thành lập quỹ

“POLARIS HEART”

nơi yêu thương được san sẻ

Con người Polaris làm việc không chỉ vì bản thân mình mà còn cho những giá trị nhân văn cao cả, cho đời và cho người. Vì thế, để trái tim Polaris có thể san sẻ những yêu thương ở muôn nơi thì Quỹ “Trái tim Polaris” ra đời ngày 19-07-2019.

Quỹ thành lập nhằm nâng cao các hoạt động thiện nguyện và hướng tới giá trị nhân văn cho cộng đồng và xã hội. Cùng nhau, chúng ta tạo nên một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Quyết định thành lập quỹ “POLARIS HEART”
MÔ HÌNH

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Polaris Heart là Quỹ mở dành cho tất cả mọi thành viên trong và ngoài Công ty, từ nhân viên đến đối tác hay tất cả mọi người muốn hưởng ứng tham gia một cách tự nguyện.

Quỹ được Công ty Polaris quản lý và vận hành theo chiến lược chung của Quỹ.

Mọi báo cáo tài chính về Quỹ được phòng Kế toán kiểm soát và minh bạch rõ ràng.

Nhân sự

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Ngoài tinh thần làm việc hăng say và đầy nhiệt huyết, họ còn có một trái tim nhân hậu đầy ắp tình người. Hi vọng với nhân sự hiện tại và sự hỗ trợ của cộng đồng, Polaris Heart có thể san sẻ yêu thương đến những mảnh đời còn thiếu thốn, còn bất hạnh khắp mọi miền Tổ Quốc.

- Chủ tịch Quỹ: 01ông Võ Trung Hiếu

- Đại sứ trái tim : 02bà Trần Phạm Ái Xuân

- Điều hành: 03ông Nguyễn Thái Cảnh

Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Hoạt động cộng đồng “POLARIS HEART”
Vì cho đi là còn mãi... Tham gia cùng chúng tôi vì một Việt Nam tốt đẹp hơn từng ngày!

Vì cho đi là còn mãi...

Tham gia cùng chúng tôi vì một Việt Nam tốt đẹp hơn từng ngày!

Liên hệ ngay: 1800 1084