Công nghệ

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Từ 2019- 2020, Polaris định hướng đi theo nền tảng công nghệ dịch vụ kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá trên thị trường nhằm mang lại giá trị lợi ích tối đa cho khách hàng.

AI. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

AI là viết tắt của thuật ngữ Artificial Intelligence hay Machine Intelligence.

Ứng dụng công nghệ AI vào các nền tảng mà Polaris phát triển tạo cho khách hàng một trải nghiệm khác biệt và hoàn toàn mang lại giá trị lợi ích cao.

Một số chương trình mà PolarisAI đang nghiên cứu bao gồm FaceStore, FacePayment, PolarisHome...

AI. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
BIG DATA: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

BIG DATA: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Khi AI kết hợp Big Data thì đó là một lợi thế cạnh tranh để Polaris hoàn thiện hơn những nghiên cứu về BI và phân tích thị trường nhằm điều hướng cho người dùng đạt được những kết quả kinh doanh thuận lợi.

SECURITY: BẢO MẬT

Bảo mật dữ liệu là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển nền tảng công nghệ dịch vụ.

Polaris đang trong quá trình hoàn thiện các chứng chỉ bảo mật về ISO. Nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng an tâm cộng tác.

SECURITY: BẢO MẬT
UI/UX: TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

UI/UX: TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Chú trọng đến từng phản hồi và sự trải nghiệm dễ dàng trên từng sản phẩm là điều mà Polaris hướng tới. Ba tiêu chí cho việc một sản phẩm cơ bản tốt phải đáp ứng được: Hiệu quả - Thuận tiện - Hài lòng

Mỗi thiết kế, mỗi một trải nghiệm mang tới người dùng là điều mà chúng tôi luôn nỗ lực làm nó tốt nhất có thể. Không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai.

CLOUD: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Với hệ thống Datacenter mạnh trong và ngoài nước, các nền tảng SaaS, PaaS của Polaris luôn được vận hành trơn tru với tốc độ truyền tải cao và tính mật bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

CLOUD: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
SYNC: TÍNH ĐỒNG BỘ

SYNC: TÍNH ĐỒNG BỘ

Khi dữ liệu được truyền tải khắp mọi nơi, trên nhiều thiết bị và trên nhiều người dùng của một hệ thống cơ sở dữ liệu thì tính đồng bộ chính xác đến từng milisecond là rất quan trọng. Dựa vào công nghệ tiên tiến bậc nhất, những nền tảng, sản phẩm Polaris phát triển đều mang tính đồng bộ tức thì. Đảm bảo tính thông suốt và hạn chế sai sót trong chiến lược vận hành và phát triển.