TON - đồng tiền mã hóa của Telegram, được dự báo là ICO lớn nhất trong lịch sử có gì ưu việt hơn cả Bitcoin hay Ethereum?

11-01-2018