ĐÚNG NHÂN TÀI - HỢP VĂN HOÁ
CÙNG POLARIS CHẮP CÁNH BAY XA

Công việc

Danh sách công việc đang tuyển

{{ item.name }}

{{item.description}}

{{format_date(item.created_at)}} {{ (item.related_career_province) ? item.related_career_province.name : ''}}
{{ (item.career) ? item.career.working_form : '' }} Nộp hồ sơ
  • {{index}}

Tại sao lại là Polaris?

Tại Polaris, con người là tài sản quan trọng nhất.

Mô hình quản trị nhân sự kết hợp truyền thống và hiện đại giúp cho nhân viên phát huy hết khả năng của chính bản thân mình.

Mọi hoạt động đều dựa trên 6 nét văn hoá cốt lõi của Công ty.

Nếu bạn là một người có năng lực, hãy tự tin một thời gian ngắn, bạn sẽ là một quản lý giỏi bởi chiến lược mở rộng và trao quyền đang diễn ra hàng ngày tại Polaris.

Tại sao lại là Polaris?
Hình ảnh

Chúng tôi tôn trọng nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình.

Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình
Hình ảnh nỗ lực cống hiến của tuổi trẻ và khao khát cháy bỏng để khẳng định mình